Bijles

Bijles bij Sebas is niet als andere lessen. Het doel is om uw zoon of dochter een proactieve, zelfstandige en verantwoordelijke houding mee te geven. Dat wil zeggen dat uw zoon of dochter in een zo kort mogelijke periode zijn of haar eigen leerproces in goede banen kan leiden zonder extra buitenschoolse begeleiding.

Hiertoe gebruik ik de door mijzelf ontwikkelde methodes voor het toe-eigenen van kennis en het vinden van motivatie.

U kunt het volgende verwachten:

  • Flexibele begeleiding die aansluit op de directe behoefte van uw zoon of dochter waarbij de uitvoer altijd aansluit op het lange termijn doel van uw zoon of dochter
  • Een vaste afspraak per afgesproken termijn (deze kunnen in overleg altijd aangepast worden)
  • Een plan van aanpak
  • Een voortgangsverslag na iedere bijeenkomst
  • Een zelfstandige zoon of dochter die met zelfvertrouwen vooruitgang boekt voor vakken die eerder een uitdaging vormden

Sessies kosten 45,- euro per uur.